Viktigt om barnprodukter

När barnet blir större

Ofta kan det kännas omöjligt att förstå hur snabbt ditt barn växer, men det är ofrånkomligt något som sker. Hela tiden utvecklas det och hittar nya områden att vara intresserad av och undersöka. Det tar steg mot att bli en egen och självständig individ. Varje tid och utvecklingsfas har sina utmaningar – och sin styrka.

Att vilja vara stor

Att ditt barn vill vara större än det är kan vara en naturlig del av utvecklingen. Det är ett sätt att sträcka sig efter nästa nivå, att komma vidare och hela tiden vilja mer, vilket är något väldigt positivt. Därför är det inte något du ska motverka eller försöka bromsa, även om ditt barn såklart kan behöva gränser. Försök hjälpa ditt barn att hitta sätt att få känna sig vuxen och kompetent, utan att det blir för stort för henne eller honom. Ett exempel är att det kan kännas vuxet att träna med hantlar för någon som står på randen till tonåren. Det är något du kan uppmuntra och hjälpa till med. Tillsammans med ditt barn kan du leta upp klipp med lagom svåra övningar för hantlar och kanske också information om träning för just den åldern. Skulle barnet bli väldigt intresserat av att träna med hantlar kan du leta upp en PT som kan finnas vid barnets sida i träningen, och se till att träningen kan ske på ett bra sätt och utan risk för skador.

Fortfarande ganska liten

Även om ett barn som går på mellanstadiet inte längre är ett småbarn så är det ett barn som behöver mycket stöd och behöver dig som är förälder. Det kan vara komplicerat att handskas med det behovet samtidigt som behovet av självständighet blir större, så din roll är att visa att du finns där oavsett vad som händer. Särskilt viktigt blir det till exempel vid en flytt eller vid andra större förändringar. Tänk också på dig själv och vad du behöver för att kunna vara en bra förälder. Det kan vara både rent praktiska saker och känslomässigt stöd, som kan vara viktigt i en period som kan vara turbulent både för dig och barnet.